Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo

 • Poskytovanie poradenstva pri registrácia ochranných známok, patentov, dizajnov a vynálezov,
 • Tvorba licenčných zmlúv
 • Zastupovanie pred registračnými autoritami v procese registrácie alebo námietkových konaní
 • Zastupovanie vo veciach ochrany duševného vlastníctva pred neoprávnenými zásahmi vrátane agendy falzifikátov
 • Zastupovanie pri rokovaniach a v súdnych konaniach týkajúcich sa duševného vlastníctva

Oblasti práva

Kontaktné údaje:

 • Podjavorinskej 4
  811 03 Bratislava
 • Tel.: +421-2-59205070 - 6
  Fax: +421-2-59205077
 • E-mail: office@fritzlaw.sk

Náš skúsený tím je pripravený

Kontakt