Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Obchodné právo a právo obchodných spoločností:

 • príprava a poskytovanie poradenstva pri tvorbe a úpravách obchodných zmlúv
 • zastupovania pri rokovaniach pri uzatváraní zmlúv
 • kompletná príprava a vedenie valných zhromaždení obchodných spoločností
 • fúzie a akvizície spoločností
 • vykonávanie due diligence
 • premeny akcií
 • spravovanie portfólia minoritných akcionárov
 • komplexný servis pri zakladaní obchodných spoločností, obstarávaní živnostenských a iných potrebných oprávnení vrátane daňovej registrácie a obstarania sídla spoločnosti
 • interné organizačné štruktúrovanie spoločností vytváranie odštepných závodov

Oblasti práva

Kontaktné údaje:

 • Podjavorinskej 4
  811 03 Bratislava
 • Tel.: +421-2-59205070 - 6
  Fax: +421-2-59205077
 • E-mail: office@fritzlaw.sk

Náš skúsený tím je pripravený

Kontakt