Referencie

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Zmena podoby akcií významnej slovenskej akciovej spoločnosti pôsobiacej v potravinárskom odvetví.

Fúzia spoločností pôsobiacich v automobilovom odvetví.

Poradenstvo pre významné združenie právnických osôb v Slovenskej republike.

Vedenie komplexnej právnej agendy dcérskej spoločnosti svetového výrobcu odevov a obuvi.

Duševné vlastníctvo

Publikácia Enforcement of intellectual property rights through border measures, Oxford university press

Komplexné zastupovanie významnej svetovej spoločnosti textilného priemyslu,

Zastupovanie zahraničnej spoločnosti v oblasti zberu a zhodnocovania odpadov,

Zastupovanie tvorivej skupiny autorov architektonických diel

Pracovné právo

Účasť na kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnych zmlúv významných slovenských spoločností potravinárskeho a automobilového priemyslu

Vedenie semináru EF International, London, MBA School of Modern Management

Poradenstvo pri hromadnom prepúšťaní pre významnú medzinárodnú spoločnosť

Príprava komplexných pracovno-právnych dokumentov pre dcérske spoločnosti významných zahraničných spoločností

Priemyselné areály, stavby, nehnuteľnosti

Poradenstvo významným spoločnostiam v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva

Poradenstvo profesijnej poľnohospodárskej komore

Prevody dobývacích priestorov pre významnú zahraničnú ťažobnú spoločnosť

Sporová agenda

Vedenie sporov vo veci neplatnosti valných zhromaždení pre významnú akciovú zahraničnú spoločnosť

Zastupovanie významnej zahraničnej spoločnosti v konaní o vymáhaní škody

Zastupovanie privátneho investora v konaní o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy

Ochrana osobných údajov

Kompletné vedenie agendy ochrany osobných údajov pre významnú zahraničnú akciovú spoločnosť

Poradenstvo pre významnú spoločnosť z oblasti automobilového priemyslu v oblasti ochrany osobných údajov

Oblasti práva

Kontaktné údaje:

  • Podjavorinskej 4
    811 03 Bratislava
  • Tel.: +421-2-59205070 - 6
    Fax: +421-2-59205077
  • E-mail: office@fritzlaw.sk

Náš skúsený tím je pripravený

Kontakt