Sporová agenda

Sporová agenda

  • Pred sporové poradenstvo,
  • Poradenstvo pri uzatváraní zmierov
  • Vedenie súdnych sporov v rôznych oblastiach obchodnej a občianskoprávnej agendy v oblastiach vymáhania pohľadávok

Oblasti práva

Kontaktné údaje:

  • Podjavorinskej 4
    811 03 Bratislava
  • Tel.: +421-2-59205070 - 6
    Fax: +421-2-59205077
  • E-mail: office@fritzlaw.sk

Náš skúsený tím je pripravený

Kontakt