Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

  • Spracúvanie analýz právnej situácie v oblasti ochrany osobných údajov, navrhovanie opatrení, príprava príslušnej zmluvnej dokumentácie

Oblasti práva

Kontaktné údaje:

  • Podjavorinskej 4
    811 03 Bratislava
  • Tel.: +421-2-59205070 - 6
    Fax: +421-2-59205077
  • E-mail: office@fritzlaw.sk

Náš skúsený tím je pripravený

Kontakt