Pracovné právo

Pracovné právo

 • Denné poradenstvo pri bežnej HR činnosti, vrátane vypracúvania príslušnej pracovnoprávnej dokumentácie - pracovné zmluvy, výpovede, dohody o skončení pracovného pomeru a súvisiaca agenda
 • Rokovanie o uzatvorení kolektívnych zmlúv,
 • Vedenie pracovnoprávnej sporovej agendy,
 • Poradenstvo v oblasti činnosti pracovnej zdravotnej služby a BOZP zmluvná dokumentácia,
 • Poradenstvo v oblasti dočasného zamestnávania
 • Poradenstvo v otázkach hromadného prepúšťania

Oblasti práva

Kontaktné údaje:

 • Podjavorinskej 4
  811 03 Bratislava
 • Tel.: +421-2-59205070 - 6
  Fax: +421-2-59205077
 • E-mail: office@fritzlaw.sk

Náš skúsený tím je pripravený

Kontakt